Uczniowski Klub Sportowy

Akademia Sportu Athletics

+48 513 134 993

akademia@athletics.com.pl

Polityka Prywatności

Partnerzy

BADANIA

 

Każdy z zawodników musi mieć aktualne badania lekarskie. Badania mogą być wykonane przez lekarza medycy sportowej lub lekarza POZ.

Polecamy klinikę „Carolina Medical Center” gdzie można wykonać szczegółowe badania sportowe.

Dzieci w wieku 3-6 lat, mogą przedstawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie

 Rodziców / Opiekunów o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych w naszej akademii.

Link do pobrania

Nasz profil szkoleniowy to piłka nożna, ale w zajęciach dla najmłodszych głównym celem są: gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, dlatego lekarz nie powinien mieć problemu z wystawieniem zaświadczenia o zdolności do treningów.

 

SPRZĘT

 

Każdy rodzic / opiekun jest zobowiązany do zakupu sprzętu treningowego: koszulka, spodenki, getry, piłki oraz dres sportowy.

Trenerzy danego rocznika/grupy informują o rozmiarze i wadze piłki

Chcemy, aby jednakowy strój podczas zajęć poprawił wizerunek drużyny jak również całek Akademii.

Treningi odbywają się na boisku ze sztuczną nawierzchnią, dlatego zalecamy obuwie typu:

TF/TT turf, AG korki oraz obuwie przeznaczone na salę gimnastyczną: obuwie z płaską podeszwą typu halówki.

Każde dziecko podczas zajęć musi mieć też ochraniacze (należy zakupić we własnym zakresie)

+ woda do picia (bidon podpisany).

 

 

Regulamin Akademii

 § 1

Zawodnicy, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu UKS Akademii Sportu Athletics oraz stosowania się do zaleceń i poleceń trenerów, pracowników i Zarządu Klubu.

§ 2

Każdy zawodnik, który uczęszcza do akademii, ma zakaz gry w innych klubach, w razie chęci zmiany drużyny, musi powiadomić trenera na miesiąc przed odejściem / chęcią zmiany barw klubowych. Oraz powiadomić pisemnie Zarząd Akademii.

§ 3

Zawodnicy przyjęci do klubu, zobowiązani są do nabycia sprzętu treningowego, zgodnego z barwami i logo zatwierdzonym przez Zarząd.

Koszulka Treningowa

Spodenki Treningowe

Getry

Dres Treningowy

 Piłki

§ 4

Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania barw, Logo Akademii Sportu ATHLETICS, jak również do dbania o swój wizerunek zewnętrzny

§ 5

UKS Akademia Sportu Athletics zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze zgłoszeniem zawodnika do struktur PZPN oraz do rozgrywek organizowanych przez MZPN.

§ 6

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, rodzicom/opiekunom z wyjątkiem osób pełniących funkcję kierownika drużyny, przed/po treningach, meczach.

§ 7

Podczas trwania treningów, meczy rodzice/opiekunowie zobowiązują się do kulturalnego zachowania i wspierania, zachęcając do lepszej gry, ale nie podpowiadając zawodnikom jak mają grać.

§ 8

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych i obiektów wypoczynkowych podczas obozów i zgrupowań.

§ 9

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do opłaty wpisowej – Deklaracji, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w tytule należy wpisać;  IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA / DEKLARACJIA

§ 10

Składki prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać; IMIĘ NAZWISKO / DATA URODZENIA / KTÓRA GRUPA - ROCZNIK / MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONANA JEST OPŁATA.

§ 11

W przypadku nieopłacenia składki, klub po wcześniejszym upomnieniu przez koordynatora/trenera, będzie wyciągał wnioski w postaci odmowy w treningu/zawodach przez zawodnika. Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego obowiązku może być powodem wykluczenia z grona członków stowarzyszenia

Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się dobrowolnie tym samym akceptując zasady obowiązujące w Akademii do wypełnienia i podpisania Oświadczeń Akademii Athletics, oraz dostarczenia ich do Klubu.

 Wpisowe 100zł  

Opłata miesięczna 140 zł 

§ 12

W przypadku niepodpisania i braku akceptacji powyższego Regulaminu, Władze Klubu mogą odmówić członkostwa w UKS Akademia Sportu Athletics

 

Akademia Sportu ATHLETICS

Uczniowski Klub Sportowy

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie MZPN - pobierz

Deklaracja gry amatora - pobierz

Deklaracja Athletics - pobierz

Oświadczenie rodzica - pobierz